Avisos Legales de ESG

Declaración de Garantía (>inglés | francés)

CDP - Cambio de Clima 2020 (inglés | francés)

CDP - Seguridad del Agua 2020 (inglés | francés)

DP - Bosques 2020 (inglés | francés)

Evaluación durante el Ciclo de Vida 2020 (inglés | francés)